Vrijwilligerswerk binnen SF Deinum

Commissies:

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie coördineert/ organiseert activiteiten voor alle leden van SF Deinum. Te denken valt aan het voormalige Sparta feest, bingo, klaverjassen, kamperen voor de jeugd, zwemactiviteiten, feestavonden in de kantine etc.
 

Kantinecommissie

De kantinecommissie coördineert en draagt zorg voor de organisatie binnen de kantine zoals: inkoop, barbezetting, schoonmaak, openingstijden en indeling/ aankleding van de kantine.
 

Actiecommissie

Deze commissie coördineert de volgende acties:
 • oud papier
 • Rabobank-actie
 • Ubo-actie
 • oud ijzer
 • grote club actie
 • verkoop aan de deur acties
 

Commissie “Freonen fan “

Het werven en onderhouden van de freonen van SF Deinum. ‘Freonen van SF Deinum’ zijn voor €25,- of een veelvoud daarvan Freonen fan. Daarnaast zorgt de commissie in samenwerking met de penningmeester voor het innen van het geld en de uitgaven ervan. De uitgaven van de ‘Freonen fan’ dienen ter ondersteuning van de vereniging te zijn en éénmalig te zijn.

Taken:

Bij opgave van uw deelname gaan we er van uit dat u, in overleg met een commissielid, wordt ingeroosterd volgens een vast patroon. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn, dan is er (ook weer in overleg) de mogelijkheid tot incidentele inroostering.
Onderstaande taken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van vermelde commissie:
 • Bardienst: gastheer / gastvrouw achter de bar, verkoop van de consumpties, zorgdragen voor een nette omgeving (zowel achter als voor de bar) gedurende de tijd dat de bar open is; Kantinecommissie
 • Onderhoud accommodatie: verrichten van (eenvoudige) reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en materiaal (technisch-en bouwkundig onderhoud, schilderwerkzaamheden) en schoonmaakwerkzaamheden daar waar de schoonmaak onderdeel is van het onderhoud van gebouw en materialen; Commissie accommodatie
 • Onderhoud velden en groen: mede zorgdragen voor een goede conditie en een verzorgd uiterlijk van de velden en het omringende groen daar waar dit niet binnen de gemeentelijke opdracht valt; Commissie accommodatie
 • Verslaggever en/of fotograaf: verslaggeving en/of fotografie van wedstrijden, gebeurtenissen, feestelijkheden, acties, activiteiten enz. voor diverse media (website SF Deinum, Klaver Trije, facebook enz); Commissie communicatie
 • Schoonmaak kantine: Alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden met als doel hygiënische en verzorgde ruimtes (kantine, kasten, toiletten, gangen enz.); Kantinecommissie
 • Schoonmaak kleedruimtes: Alle voorkomende schoonmaak werkzaamheden met als doel hygiënische en verzorgde kleed-en doucheruimtes (toiletten, douches, vloeren, vuilnisbakken, gevonden voorwerpen naar depot enz.); Commissie accommodatie
 • EHBO: verzorgen van eerste hulp bij (kleine) ongelukken tijdens, korte tijd voorafgaand en na afloop van de wedstrijden, zorgdragen voor een juiste (volledige) inhoud van de EHBO-koffer, verslag doen van vermijdbare ongelukken die te wijten zijn aan een “verwaarloosde omgeving” (b.v. ondeugdelijk materiaal, slecht onderhoud van materiaal / gebouw / veld); Bestuur
 • Gastheer-vrouw: aanspreekpunt / vraagbaak voor spelers, gastspelers en bezoekers van wedstrijden, aanspreekpunt bij melding van ongewenst gedrag van bezoekers, melding doen van het ongewenste gedrag bij een bestuursvertegenwoordiger van SF Deinum; Kantinecommissie/ bestuur
 • Oud Papier : uitvoeren van afgesproken taak; Actiecommissie
 • Grote Club Actie: uitvoeren van afgesproken taak; Actiecommissie
 • Incidenteel meehelpen met activiteiten: wanneer u niet in een vast rooster kunt meedraaien maar wel incidenteel uw hulp kunt aanbieden; Vrijwilligerscommissie
 • Anders: waar veel ogen meekijken wordt er meer opgemerkt. Ziet u taken /werkzaamheden die door SF Deinum niet zijn opgemerkt en daardoor niet uitgevoerd, laat het ons weten. We hopen in dat geval dat u, indien nodig, een bijdrage kunt leveren aan de uitvoering ervan; Bestuur
© SF Deinum, 2018
Privacy Statement
It Holt 17 - 9033 WH Deinum
klik
HIER voor onze contactgegevens
Terug naar boven