Nijntje gymnastiek

Nijntje beweegdiploma bij SF Deinum start weer op vrijdag 20 september.
Na het succes van vorig jaar willen we dit jaar ook het Nijntje beweegdiploma organiseren.
Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU heeft hiervoor een programma samengesteld. SF Deinum start op 2 november met een nieuwe groep. Uw kind kan in 20 gymlessen het Beweegdiploma behalen.
Dit jaar is het doel om voor 2 groepen Nijntje beweegdiploma aan te bieden: voor de groep 3 jaar (minimaal 2,5 jaar) – 4 jaar: Nijntje beweegdiploma 1 en voor de groep 5 tot 7 jaar beweegdiploma 2 in combinatie met ‘standaard’ gymnastiek.
 
Wanneer word de gymnastiek gegeven?
Vanaf vrijdag 20 september starten de volgende twee groepen:
- van 15:30 uur - 16:15 uur Gymnastiek (4-7 jaar)
- van 15:30 uur - 16:15 uur Nijntje beweegdiploma (2,5 - 4 jaar).
Eventueel kan Marike kinderen in een andere groep plaatsen wanneer ze daar wat betreft motorische ontwikkeling beter inpassen. Marike zal dit eventueel in de eerste weken met de betrokken ouders bespreken.
 
Waarom een beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar?
In de eerste levensjaren vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.
 
Wat ontvangt de sporter?
Het Nijntje Beweegdiploma programma is ontwikkeld door bewegingswetenschappers en ervaren docenten met kennis van de motorische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Binnen het Nijntje Beweegdiploma programma is er aandacht voor de motorische, mentale en sociale vaardigheden. Deze worden op een speelse manier ontwikkeld. In dit overzicht is te vinden welke onderdelen er behandeld worden. Deze ontwikkeling volgt de trainer via vastgestelde uitgangspunten en beweegnormen bijbehorende bij de leeftijd van de sporter. De trainer kan daarmee zien wanneer de sporter het Nijntje Beweegdiploma mag ontvangen. Als de sporter voldoet aan de uitgangspunten en beweegnormen van zijn/haar leeftijd, ontvangt hij/zij tijdens het diplomafeestje het Nijntje Beweegdiploma, een Nijntje badge en als presentje het Nijntje beweegboek.
 
Wie geeft de Nijntje beweegdiplomalessen?
Marike Santhuizen gaat ook dit jaar de beweegdiplomalessen in Deinum geven. Tijdens deze lessen staat plezier en spelenderwijs leren voorop. Met natuurlijk het doel om een beweegdiploma te halen.
Sinds 2009 geeft Marike gymnastiekles aan recreatie jongens en meiden en heeft de meeste ervaring met peuters en kleuterslessen. Op dit moment geeft ze ook les in Bitgummole les aan peuters, kleuters en jongens en in Dronryp aan jongens. Daarnaast gymnastiekt Marike zelf ook nog recreatief.
Marike is in juli moeder geworden van een zoon: Jurre!
 
Wat kosten de Nijntje beweegdiplomalessen?
€ 37,50 per kwartaal inclusief basislidmaatschap SF Deinum.

Aanmelden kan hier!
© SF Deinum, 2018
Privacy Statement
It Holt 17 - 9033 WH Deinum
klik
HIER voor onze contactgegevens
Terug naar boven