Nijntje gymnastiek

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU heeft hiervoor een programma samengesteld. SF Deinum start, in samenwerking met Beweegteam Menameradiel, na de herfstvakantie met een nieuwe groep. Uw kind kan in 20 gymlessen het Beweegdiploma behalen. Daarna zal er aandacht worden besteed aan de sporten welke bij SF Deinum worden aangeboden zoals kaaNijntjetsen, voetbal, korfbal, gymnastiek, volleybal en dans.

Waarom een Beweegdiploma voor kinderen van 4-6 jaar?

In de leeftijdsperiode van 4 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Wat gaat de sporter hiervoor ontvangen?

Het Nijntje Beweegdiploma programma is ontwikkeld door bewegingswetenschappers en ervaren docenten met kennis van de motorische en sociale ontwikkeling van jonge kinderen. Binnen het Nijntje Beweegdiploma programma is er aandacht voor de motorische, mentale en sociale vaardigheden. Deze worden op een speelse manier ontwikkeld. In dit overzicht is te vinden welke onderdelen er behandeld worden. Deze ontwikkeling volgt de trainer via vastgestelde uitgangspunten en beweegnormen bijbehorende bij de leeftijd van de sporter. De trainer kan daarmee zien wanneer de sporter het Nijntje Beweegdiploma mag ontvangen. Als de sporter voldoet aan de uitgangspunten en beweegnormen van zijn/haar leeftijd, ontvangt hij/zij tijdens het diplomafeestje het Nijntje Beweegdiploma, een Nijntje badge en als presentje het Nijntje beweegboek.

Aanmelden kan hier!
© SF Deinum, 2018
Privacy Statement
It Holt 17 - 9033 WH Deinum
klik
HIER voor onze contactgegevens
Terug naar boven